Tìm hiểu trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Hiện nay, thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính hoặc chương trình có khả năng học hỏi và tư duy và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo

Trí thông minh nhân tạo thường liên quan đến khả năng học hỏi và nhận thức của máy móc. Các ví dụ ứng dụng có thể là đơn giản như các tác vụ điều khiển, lập kế hoạch và lập lịch (scheduling), nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt,… cho đến phức tạp hơn là: chẩn đoán bệnh, trả lời khách hàng về các sản phẩm của một công ty, chơi cờ, chơi trò chơi, …

Một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay:

  • Google đã và đang ứng dụng AI vào lĩnh vực xe tự hành.
  • Facebook sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong việc nhận diện hình ảnh
  • Microsoft đang theo đuổi dự án điều trị ung thư bằng trí Trí tuệ nhân tạo
  • Google ứng dụng AI trong việc nhận diện giọng nói
  • SoftBank có sử dụng AI, chế tạo robot Pepper làm lễ tân

 

Hotline: 0907.041.382