Trang web động là trang web như thế nào?

Trang web động là trang web gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều người...

SEO là gì?

Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình...

Website động là gì?

Website động là website được viết kèm theo một bộ công cụ quản trị để...

Website tĩnh là gì?

Website tĩnh là website mà người quản trị (những người không phải là lập trình...

Website là gì?

Website, còn gọi là trang web hoặc trang mạng, là một tập hợp trang web,...

Menu website là gì?

Là vùng chứa danh sách, tập hợp các liên kết, link, url dẫn đến các...

CMS là gì?

Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management...

Mã nguồn mở là gì?

Phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép...

Wordpress là gì?

WordPress là một Hệ quản trị nội dung Mã nguồn mở miễn phí viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP cùng với cơ...

Server là gì?

Server hay còn gọi là máy chủ là một hệ thống (phần mềm và phần...

Hosting là gì?

Hosting (hay web hosting) là một dịch vụ online giúp bạn xuất bản website hoặc...

Tên miền là gì?

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một...