Hình đại diện của người dùng

Quản trị website wordpress cấp tốc

Lifetime
Beginner
13 bài học
0 quizzes
276 sinh viên

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khóa học dành cho người quản lý website đã sở hữu website wordpress tuy nhiên chưa biết bắt đầu từ đâu. Đây là khóa học cấp tốc hướng dẫn người quản trị website có thể thực hiện một số thao tác quản lý website với chỉnh sửa nội dung cơ bản.

Khóa học phù hợp với người lần đầu tiên quản lý website Wordpress, cũng phù hợp với việc đào tạo hướng dẫn bàn giao việc quản lý website cho một nhân viên mới học cách sử dụng và quản lý website của công ty

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận huy hiệu Online tại website.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  • Biết cách đăng nhập website.
  • Biết cách thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị.
  • Biết cách khôi phục mật khẩu.
  • Biết cách tạo, chỉnh sửa nội dung chuyên mục, đăng bài viết lên website.
  • Biết cách tạo, chỉnh sửa nội dung chuyên mục, đăng nội dung sản phẩm lên website.
  • Biết cách viết bài chuẩn SEO.
  • Biết cài đặt và thay đổi các thông tin cơ bản trên website.