Hình đại diện của người dùng

Quảng cáo với Google tìm kiếm (Google Ads Search)

10 Weeks
All levels
0 bài học
0 quizzes
0 sinh viên

Tìm hiểu cách giới thiệu doanh nghiệp của bạn với những khách hàng phù hợp bằng cách tạo và tùy chỉnh các Chiến dịch tìm kiếm trên Google Ads của riêng bạn. Bạn sẽ khám phá các phương pháp tiếp cận thực tiễn tốt nhất đối với từ khóa, chiến lược đặt giá thầu, v.v. – đồng thời khám phá các cách mới để tăng hiệu suất và đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình.

Khóa học này bao gồm những gì:

Nắm vững các kiến thức cơ bản về cách tạo và tuỳ chỉnh các chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google để phân phát quảng cáo của bạn đến những khách hàng đang tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp. Tìm hiểu về những phương pháp hay nhất dành cho các chiến lược về từ khoá và chiến lược đặt giá thầu để nâng cao hiệu suất chiến dịch và đạt được các mục tiêu tiếp thị.

Sau khi hoàn tất lộ trình học tập cơ bản này về Google Ads trên Mạng Tìm kiếm, bạn sẽ có thể:

  • Khai thác các lợi ích mà chiến dịch trong Mạng Tìm kiếm của Google mang lại để đạt được mục tiêu kinh doanh
  • Giải thích cách phiên đấu giá của Google Ads hoạt động với chiến dịch Tìm kiếm
  • Mô tả cách tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng các giải pháp nhắm mục tiêu trên Mạng Tìm kiếm
  • Giải thích cách các định dạng của chiến dịch Tìm kiếm có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng.
  • Xác định các phương pháp hay nhất dành cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh để giải đáp những thắc mắc khách hàng thường gặp
  • Sử dụng các công cụ bán hàng để khai thác các cơ hội giúp khách hàng phát triển

Lưu ý: Một số khoá học có chứa các đường liên kết đến các trang web mà có thể không hỗ trợ tiếng Việt, hoặc yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ.