Cách định cấu hình nhiều tên máy chủ trong NGINX

Bạn có biết bạn có thể định cấu hình nhiều miền trong một phiên bản...

Fix lỗi “sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set” trên Ubuntu

Nếu bỗng nhiên một ngày xấu trời nào đó bạn không thể nào chạy được...