Những nội dung bị facebook cấm bán hoặc hạn chế

Nội dung bị cấm

Nghiêm cấm hoạt động mua hoặc bán những mặt hàng sau trên các giao diện hay tính năng thương mại của Facebook, Instagram và WhatsApp:

 1. Tiêu chuẩn cộng đồng

  Bài niêm yết thương mại không được vi phạm các Tiêu chuẩn cộng đồng của facebook.

 2. Sản phẩm người lớn

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua, bán hay sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm người lớn.

 3. Đồ uống có cồn

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán đồ uống có cồn.

 4. Bộ phận hay dịch cơ thể

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán bộ phận hay dịch cơ thể.

 5. Thiết bị điện tử và phương tiện kỹ thuật số

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán thiết bị hỗ trợ hoặc khuyến khích phát trực tiếp nội dung kỹ thuật số một cách trái phép hay gây trở ngại cho hoạt động của các thiết bị điện tử.

 6. Phân biệt đối xử

  Bài niêm yết và cuộc trò chuyện cho mục đích thương mại trên Messenger không được phân biệt đối xử theo cách bất hợp pháp hoặc cho thấy sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử với người nào đó vì đặc điểm cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục, bản dạng giới, tình trạng gia đình, tình trạng hôn nhân, tình trạng khuyết tật, tình trạng bệnh tật hoặc đặc tính di truyền. Bài niêm yết phải tuân thủ mọi luật hiện hành nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi phân biệt đối xử trong các bài niêm yết liên quan đến nhà ở.

 7. Tài liệu, tiền và công cụ tài chính

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán tiền ảo cũng như tiền, công cụ tài chính, chứng từ thật hoặc giả.

 8. Đánh bạc

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua, bán hoặc hỗ trợ cho hoạt động đánh bạc trực tuyến ăn tiền hay những vật tương đương, bao gồm cả tiền kỹ thuật số. Các hoạt động đánh bạc trực tuyến bao gồm cờ bạc, cá cược, xổ số, rút thăm trúng thưởng, sòng bạc, thể thao ảo, lô tô, xì phé và cá cược được ăn cả trong môi trường trực tuyến.

 9. Hàng hóa và vật liệu nguy hiểm

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán vật liệu hay chất nguy hiểm.

 10. Bóc lột con người và dịch vụ tình dục

  Bài niêm yết không được quảng bá bất kỳ hình thức buôn người, mại dâm, cung cấp bạn tình hoặc dịch vụ tình dục nào.

 11. Thực phẩm bổ sung

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán thực phẩm bổ sung.

 12. Việc làm

  Bài niêm yết về sản phẩm thương mại không được quảng bá các cơ hội việc làm, bao gồm những cơ hội mô tả đầy đủ sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh có liên quan cũng như các cơ hội gây hiểu nhầm, lừa đảo, gian lận hay có mô hình kinh doanh không rõ ràng.

 13. Đất, động vật và sản phẩm từ động vật

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán động vật/các phần cơ thể của động vật hay đất trong các khu bảo tồn sinh thái.

 14. Sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe

  Bài niêm yết không được quảng bá sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như y tế, bao gồm cả thiết bị y tế hoặc sản phẩm cai thuốc lá có chứa chất nicotine.

 15. Gây hiểu nhầm, bạo lực hay thù ghét

  Bài niêm yết không được chứa sản phẩm và ưu đãi có tính chất gây hiểu nhầm, bạo lực hoặc thù ghét.

 16. Không bán hàng

  Bài niêm yết không được quảng bá tin tức, nội dung hài hước hoặc nội dung khác mà không chào bán bất kỳ sản phẩm nào.

 17. Sản phẩm kê đơn, chất cấm, chất gây nghiện và dụng cụ để hút/chích

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán sản phẩm kê đơn, chất cấm, chất gây nghiện hay dụng cụ để hút/chích chất cấm, chất gây nghiện.

 18. Sản phẩm bị thu hồi

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán các sản phẩm bị thu hồi.

 19. Dịch vụ

  Các dịch vụ không được phép niêm yết.

 20. Sản phẩm có hình ảnh khêu gợi

  Bài niêm yết không được giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ theo cách khiêu dâm.

 21. Hàng hóa trộm cắp

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán đồ trộm cắp.

 22. Gói đăng ký và sản phẩm số

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán nội dung số có thể tải xuống, gói đăng ký số và tài khoản số.

 23. Xâm phạm quyền của bên thứ ba

  Bài niêm yết không được chứa nội dung xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng bá hoặc bán hàng giả, chẳng hạn như hàng hóa sao chép nhãn hiệu (tên hoặc logo) và/hoặc các đặc điểm có khả năng phân biệt của sản phẩm thuộc một công ty khác để bắt chước sản phẩm thật.

 24. Sản phẩm thuốc lá và vật dụng liên quan

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán sản phẩm thuốc lá hoặc các vật dụng phục vụ cho việc hút thuốc lá.

 25. Mỹ phẩm đã qua sử dụng

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua hoặc bán mỹ phẩm đã qua sử dụng hoặc không có bao bì gốc khi bán.

 26. Vũ khí, đạn dược và chất nổ

  Bài niêm yết không được quảng bá việc mua, bán hoặc sử dụng vũ khí, đạn dược và chất nổ.

Nội dung bị hạn chế

Hạn chế bán những mặt hàng sau trên Sản phẩm thương mại của Facebook, Instagram và WhatsApp:

 1. Vé tham dự sự kiện hoặc vé vào cửa

  Hoạt động mua và bán vé bị hạn chế.

 2. Thẻ quà tặng và phiếu giảm giá

  Hoạt động mua và bán thẻ quà tặng cũng như phiếu giảm giá bị hạn chế.