Cách bật / tắt ConfigServer Firewall

Giới thiệu

ConfigServer Firewall là một phần mềm tường lửa của bên thứ ba. Vì trường hợp này, các gói và chức năng của nó không được Phần mềm cPanel quản lý. Nếu bạn thấy rằng có vấn đề với Tường lửa máy chủ cấu hình hoặc nó cản trở Phần mềm cPanel bằng bất kỳ cách nào, thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn tắt nó cho mục đích khắc phục sự cố.

 

Thủ tục

Để tắt CSF

thông qua dòng lệnh

Đăng nhập vào máy chủ của bạn qua SSH với tư cách là người dùng gốc, sau đó chạy lệnh sau:

 

# csf -x

 

qua WHM

  1. Đăng nhập vào WHM
  2. Điều hướng đến ConfigServer Security & Firewall
  3. Nhấp vào “Firewall Disable”

 

Để bật CSF

thông qua dòng lệnh

Đăng nhập vào máy chủ của bạn qua SSH với tư cách là người dùng gốc, sau đó chạy lệnh sau:

 

# csf -e

 

qua WHM

  1. Đăng nhập vào WHM
  2. Điều hướng đến ConfigServer Security & Firewall
  3. Nhấp vào “Bật tường lửa”