Tại sao tôi thấy “Your IP Address Has Changed”?

Khi đăng nhập hosting bạn có thể thấy rằng máy khách thường xuyên bị đăng xuất khỏi giao diện cPanel hoặc WHM và thông báo “Your IP Address Has Changed” sẽ hiển thị.

Sự cố này xảy ra khi người dùng đăng nhập và sau đó là địa chỉ IP mà họ đang truy cập cPanel có thay đổi.

Thay đổi này được phát hiện bởi cài đặt có tên ‘Cookie IP Validation’.

WHM: Home -> Server Configuration -> Tweak Settings
Option: Cookie IP validation

Đi tới mục ‘Cookie IP validation’ để biết thêm thông tin.

Trong Cài đặt tinh chỉnh, theo mặc định, cài đặt này được đặt thành strict ‘nghiêm ngặt’.

Thay đổi giá trị thành loose ‘lỏng lẻo’ sẽ cho phép chúng được kết nối.

Nếu bạn tiếp tục thấy người dùng bị ngắt kết nối khỏi cPanel hoặc WHM, hãy thay đổi giá trị thành ‘vô hiệu hóa’ để dừng hoàn toàn.

Việc thay đổi này không được khuyến khích, nó không đảm bảo cho vấn đề bảo mật server, do vậy bạn chỉ nên áp dụng nó trong 1 số trường hợp cần xử lý nhất định